เกาะยาคุชิม่า - น้ำตกเซนบิโร

เกาะยาคุชิม่า - น้ำตกเซนบิโร

น้ำตกเซนบิโร (千尋の滝)น้ำตกขนาดใหญ่รูปตัว V ที่ไหลลงมาจากชั้นหินแกรนิตยักษ์ก้อนใหญ่ สูงประมาณ 60 เมตร เป็นน้ำตกที่อยู่ตรงตีนเขาโมคโฉมุ (モッチョム岳) บนเกาะยาคุชิม่า หินก้อนยักษ์นั้นมีขนาดใหญ่ประมาณคนจับมือต่อกันถึงหนึ่งพันคน จึงตั้งชื่อตามขนาดนั้น ว่า “น้ำตกเซนบิโร” (千尋の滝)

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE