เกาะอะมามิโอชิม่า - มิยาโคะซาคิสาสานโต

เกาะอะมามิโอชิม่า - มิยาโคะซาคิสาสานโต

ต้นหญ้าเขียวขึ้นปกคลุมแหลม จนดูเป็นพื้นแผ่นเดียวกัน ดูคล้ายดังสีเขียวอ่อนนวลของท้องทุ่งหญ้า โผล่ยื่นออกไปในท้องทะเลสีฟ้าครามของทะเลจีนตะวันออก

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE