เกาะยาคุชิม่า - ประภาคารยาคุชิม่า

เกาะยาคุชิม่า - ประภาคารยาคุชิม่า

ประภาคารยาคุชิม่า(屋久島灯台)เป็นประภาคารเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่ปีค.ศ.1897 เมื่อร้อยกว่าปีมาแล้ว ท้องฟ้าและท้องทะเลสีคราม ป่าทึบสีเขียว ทำให้ประภาคารสีขาว ที่ออกแบบสร้างไว้คล้ายกับโบสถ์คริสต์นั้น ช่างดูเด่นและสง่างามยิ่งนัก

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE