เกาะยาคุชิม่า - แอ่งน้ำขึ้นน้ำลงทึคาซาคิ

เกาะยาคุชิม่า - แอ่งน้ำขึ้นน้ำลงทึคาซาคิ

แอ่งน้ำขึ้นน้ำลงทึคาซาคิ(塚崎ダイドプール)อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะยาคุชิม่า (屋久島) เป็นบริเวณที่เต็มไปด้วยแนวโขดหินมากมาย เมื่อกระแสน้ำทะเลลด น้ำทะเลก็จะคงค้างอยู่ตามหลุมแอ่งหิน หรือซอกรอยแตกของก้อนหิน เกิดแอ่งน้ำขึ้นน้ำลง (tide pool) ให้เห็น ตามแอ่งน้ำเหล่านั้นก็จะเป็นที่รวมอาศัยของ พวกปลาเล็กๆ ดอกไม้ทะเล ปลิงทะเล ปูทะเล ต่างๆ หรือเรียกได้ว่าเป็น “พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำตามธรรมชาติ”

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE