บ่อออนเซ็น

มีแหล่งออนเซ็นกว่า 2,700 แห่งในจังหวัด เป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาจากภูเขาไฟ ผู้คนในคาโกชิมะ มีการใช้ชีวิตประจำวันที่เชื่อมโยงกันผ่านบ่อออนเซ็น

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE