ประวัติศาสตร์

คาโกชิมะเคยเป็นประตูสู่เอเชีย และโลกตะวันตก ในประวัติศาสตร์ของคาโกชิมะนั้น มีความรุ่งเรืองมาตั้งแต่อดีต พร้อมทั้งผู้คนเรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไป และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับภูเขาไฟ มาจวบจนถึงทุกวันนี้

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE