แผ่นหินฮานะเสะกาวะ

แผ่นหินฮานะเสะกาวะ

ร่องแม่น้ำสายใหญ่ “ฮานะเสะกาวะ”(花瀬川) เป็นแผ่นหินที่เกิดจากการแข็งตัวของหินตะกอนภูเขาไฟที่ไหลออกจากปากปล่อง “อะตะคารูเดรา”(阿多カルデラ) ดูคล้ายกับปูเป็นแผ่นต่อกันเป็นร่องกว้าง 100 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร น้ำที่ไหลผ่านบนแผ่นหินมีลวดลายคล้ายกับดอกไม้สีขาว จึงเรียกขานกันว่า “ฮานะเสะ”(花瀬)

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ