เหล้ามันเทศจากซัสทึมา "ซัสทึมาโชจู"

เหล้ามันเทศจากซัสทึมา "ซัสทึมาโชจู"

ตลอดช่วงฤดูใบไม้ร่วงถึงฤดูหนาว เกษตรกรและผู้ผลิตเหล้าโชจู(薩摩焼酎) จะพิถีพิถันใส่ใจดูแล ่มันเทศที่ใช้เป็น วัตถุดิบในการผลิตเหล้าโชจูตั้งแต่ในไร่ ตลอดจนขบวนการผลิต
เพื่อให้ได้มาซึ่งเหล้ามันเทศ หรือซัสทึมาโชจูรสชาติเยี่ยม ดังเช่น ไวน์บอร์โดของฝรั่งเศส (Bordeaux Wine) เหล้าสก๊อตวิสกี้ของอังกฤษ (Scotch Whisky) องค์การการค้าโลกหรือ WTO ได้ประกาศอนุญาตให้ใช้ชื่อ เหล้ามันเทศเป็น “ซัสทึมาโชจู” (Satsuma Shochu) อย่างเป็นทางการแล้ว ชาวคาโกชิมาจะผสมน้ำใส่เหล้าโชจูเทลงในกาดินเผาสีดำที่เรียกว่า “คูโระโจคะ”(黒ぢょか) อุ่นแล้วรินดื่ม

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ