ภูเขาไฟซากูระจิม่า

ภูเขาไฟซากูระจิม่า

ภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับตัวเมืองคาโกชิมา(鹿児島市) โดยมีอ่าวคินโค(錦江湾) คั่นกลาง เป็นภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ มีการปะทุอยู่บ่อยครั้ง จากชื่อที่บ่งบอกว่าเคยเป็นเกาะมาก่อน แต่จากการระเบิดปะทุครั้งใหญ่เมื่อ 100 ปีที่ผ่านมา(大正噴火) ทำให้แผ่นดินทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูเขาไฟเชื่อมต่อเข้ากับคาบสมุทรโอสุมิ (大隅半島) ซากูระจิม่ามีปล่องภูเขาไฟ 2 ปล่อง “ออนทาเคะ” (御岳) และ “มินามิดะเคะ” (南岳) บริเวณฐานรอบภูเขาไฟจะปรากฎให้เห็นหินลาวาก้อนใหญ่ ที่แข็งตัวจากการระเบิดครั้งที่ผ่านมา

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ