เกาะอะคุเนะโอชิมา

เกาะอะคุเนะโอชิมา

เกาะอะคุเนะโอชิมา(阿久根大島) เกาะไร้ผู้คนอาศัยที่มีขนาดพื้นที่รอบเกาะประมาณ 4 กิโลเมตร อยู่ทางฝั่งทะเลจีนตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะมีป่าสนปกคลุม บนเกาะมีกวางมากกว่า 100 ตัวอาศัยอยู่ ในสมัยรัฐบาลเอโดะ (ปีค.ศ.1603 – 1868) รัฐบาลเป็นผู้ควบคุมและทำการค้าระหว่างประเทศทั้งหมด ห้ามผู้อื่นกระทำ หากกระทำหรือละเมิดถือว่ามีความผิด แต่เจ้านายจังหวัดคาโกชิมา “เจ้านายชิมาซู” ได้ลักลอบทำการค้ากับต่างประเทศ โดยอ้างว่า ให้เจ้าหน้าที่ไปดูแลให้อาหารกวางที่อยู่บนเกาะ แต่แท้จริงแล้ว ใช้พื้นที่บนเกาะนี้เป็นจุดนัดพบเพื่อทำการค้ากับต่างประเทศ

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ