เกาะยาคุชิม่า

เกาะยาคุชิม่า

ยูเนสโกได้บันทึกให้เกาะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ “เกาะยาคุชิม่า”(屋久島)ไว้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติในปี ค.ศ.1993 มีแหล่งธรรมชาติที่เหมือนเป็นแหล่งคืนพลังให้แก่ชีวิต ดังเช่น ต้น “ยาคุสุกิ”(屋久杉) ที่เก่าแก่อายุมากกว่าพันปีที่ขึ้นหนาทึบอยู่ในทางตอนเหนือของเกาะ “ชิระทานิอุนซุยเคียว”「白谷雲水峡」 ทิวทัศน์ที่สวยงามยามเย็นของชายหาดในยามพระอาทิตย์ตกดิน อีกทั้งเป็นแหล่งวางไข่ของเต่าทะเล หนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกอย่าง “ชายหาดนากาตะอินาคะ”(永田いなか浜) และพลังของน้ำที่ไหลแรงตกจากหน้าผาสูง 88 เมตรอย่าง “น้ำตกโอโคโนะ”(大川の滝)เป็นต้น

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ