แก้วเจียระไน "ซัสทึมาคิริโกะ"

แก้วเจียระไน "ซัสทึมาคิริโกะ"

ช่วงท้ายรัฐสมัย “โทกุกาวะ” ปลายยุคเอโดะ(江戸)ของญี่ปุ่น แก้วเจียระไนถูกผลิตขึ้นเพื่อส่งออกขายยังต่างประเทศ แต่ก็หยุดผลิตไปในช่วงยุคเมจิ(明治) และกลับมาฟื้นฟูการผลิตขึ้นใหม่เมื่อ 30 ปีที่แล้ว จุดเด่นของความสวยงามของแก้วเจียระไน”ซัสทึมาคิริโกะ”(薩摩切子) อยู่ที่การเปลี่ยนระดับความเข้มของสี
ที่เรียกว่า”โบคาชิ”(ぼかし) ซึ่งได้จากการนำแก้วใสมาชุบเคลือบด้วยแก้วสี แล้วนำมาเจียระไนตัดมุมลวดลายให้สวยงาม

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ