ชาเขียวขึ้นชื่อของอำเภอฉิราน "ฉิรานชา"

ชาเขียวขึ้นชื่อของอำเภอฉิราน "ฉิรานชา"

ยอดใบชาอ่อนสีเขียวใส กลิ่นหอมที่เป็นลักษณะเฉพาะของชาเขียวในอำเภอฉิรานนั้น(知覧茶) ได้จากความอุดมสมบูรณ์ของดินผสมเถ้าภูเขาไฟซากูระจิม่า(桜島の火山灰) สภาพภูมิอากาศที่อบอุ่น และช่วงแสงแดดที่เหมาะสม สิ่งเหล่านี้มีส่วนสำคัญที่ทำให้ฉิรานชามีรสชาติดี กลายเป็นชาเขียวที่ขึ้นชื่อแหล่งหนึ่งของประเทศ ในช่วงปีที่ผ่านมา บริเวณใจกลางอำเภอเมืองคาโกชิมา(鹿児島市)มีร้านดื่มชาเขียวเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถลิ้มลองชาเขียวรสชาติดี(日本茶)

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ