ผ้าทอโอชิม่า หรือผ้าทอจากเกาะอะมามิโอชิม่า

ผ้าทอโอชิม่า หรือผ้าทอจากเกาะอะมามิโอชิม่า

การทอชิ้นผ้าสำหรับทำคิโมโน ตามปกติจะทอผ้าพื้นก่อน แล้ววาดภาพหรือปักลายลงไป แต่ผ้าทอโอชิม่า (大島紬) น้้น จะยอมสีด้ายก่อนตามผังลายที่เขียนไว้ จากนั้นก็ใช้เส้นด้ายนั้นทอสร้างลายขึ้น นอกจากนี้ยังใช้เทคนิคพิเศษโดยการย้อมสีเส้นด้ายด้วยโคลน ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะพิเศษของการย้อมสีเส้นด้ายของชาวเกาะอะมามิโอชิม่า ลักษณะพิเศษของการย้อมสีที่ลึกเข้าไปในเส้นด้าย จนได้ออกมาเป็นผ้าทอสีน้ำตาลดำ เป็นผ้าทอที่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ใช้เวลา และยุ่งยากมาก ในกลุ่มผ้าทอสำหรับทำคิโมโน ผ้าทอโอชิม่า หรือผ้าทอจากเกาะอะมามิโอชิม่า จึงถูกจัดให้เป็นผ้าทอที่มีคุณภาพสูงและมีราคาแพง

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ