ดอกซากูระ ณ สวนสาธารณะโยชิโน

ดอกซากูระ ณ สวนสาธารณะโยชิโน

ตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ดอกซากูระจะเริ่มบานจากจังหวัดโอคินาวา บานขึ้นจากทางตอนล่างขึ้นทางเหนือของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงปลายเดือนมีนาคมดอกซากูระในจังหวัดคาโกชิมา(鹿児島県)จะเริ่มบาน และจะค่อยๆบานต่อๆ กันขึ้นไปทางตอนบนของญี่ปุ่น จนกระทั่งสุดท้ายที่จังหวัดฮอกไกโดในเดือนพฤษภาคม สวนสาธารณะโยชิโนของจังหวัดคาโกชิมา(鹿児島県立吉野公園)อยู่ใกล้อ่าวคินโค(錦江湾)
ซึ่งปลูกต้นดอกซากูระสีขาว “โซเมอิโยชิโน” (ソメイヨシノ, Somei-yoshino)จำนวนกว่า 600ต้น ภาพของดอกซากูระบวกกับวิวของภูเขาไฟ “ซากูระจิม่า”(桜島)ยิ่งทำให้วิวทิวทัศน์ของดอกซากูระที่บานช่างดูงดงามมากยิ่งขึ้น
เมื่อดอกซากูระบานเต็มที่ จะให้ความรู้สึกเหมือนดังอยู่ในอุโมงค์ซากูระที่ปกคลุมตามเส้นทางเดิน ความสวยงามเช่นนี้จะมีให้เห็นเป็นช่วงระยะเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์เท่านั้น

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ