หมู่บ้านซามูไรฉิราน

หมู่บ้านซามูไรฉิราน

“ฉิราน”(知覧) ถูกยกย่องให้เป็นเกียวโตแห่งซัสทึมา(薩摩の小京都) บ้านซามูไรที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงกลางสมัยเอโดะ เป็นบ้านที่ออกแบบจัดแนวพุ่มไม้ และจัดแนวกำแพงหินที่สวยงาม ยังคงมีให้เห็นอยู่ในปัจจุบัน สวน 7 แห่งถูกออกแบบจัดให้เข้ากับวิวทิวทัศน์ของภูเขาฮาฮากะดาเคะ(母ヶ岳)ที่สวยงาม โดยหนึ่งในนั้น มีการจัดสวนแบบ “ฉิเซนชิคิ” (池泉式)ที่มีสระน้ำอยู่กลาง ที่เหลืออีก 6 สวนเป็นการจัดสวนแบบ “คาเรซันซุยชิคิ” (枯山水式)หรือสวนญี่ปุ่นแบบเซน

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ