หุบเขาชิระทานิอุนซุยเคียว เกาะยาคุชิม่า

หุบเขาชิระทานิอุนซุยเคียว เกาะยาคุชิม่า

บนเกาะยาคุชิม่า(屋久島) มีหุบเขาลึกที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์สวยงามมากมาย หนึ่งในความงามนั้น ก้อนหินใหญ่และต้นไม้ ที่ต่างถูกปกคลุมไปด้วยมอส ดูลาดเอียงเชื่อมต่อเป็นพื้นแผ่นเดียวกลายเป็น“ป่ามอส”(苔むす森) หากเดินย่างเข้าป่ามอสหลังฝนตก พื้นพรมมอสที่เปียกปอนด้วยหยดน้ำฝน จะส่งแสงสะท้อนเป็นประกายระยิบระยับ ดุจดังพรมที่มีชีวิต

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ