น้ำตกโซกิ กับซากโบราณของโรงงานผลิตไฟฟ้าโซกิ

น้ำตกโซกิ กับซากโบราณของโรงงานผลิตไฟฟ้าโซกิ

น้ำตกขนาดใหญ่กว้างประมาณ 210 เมตร สูงประมาณ 12 เมตร เสียงน้ำตกไหลก้องกังวาน คล้ายกับเสียงลับแผ่นโขดหินใหญ่ ห่างจากน้ำตกลงมาตามน้ำ มีซากเขื่อนผลิตไฟฟ้าในอดีตที่จมอยู่ใต้น้ำ ที่จะปรากฎให้เห็นซากรูปทรงคลาสสิกแต่เฉพาะในช่วงฤดูร้อน

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ