เทศกาล “โระคุกัทสึโด”

เทศกาล “โระคุกัทสึโด”

งานเทศกาล“โระคุกัทสึโด”(六月灯)เป็นงานที่ทางวัดชินโตต่างๆ ในจังหวัดคาโกชิมา(鹿児島県)จะจัดขึ้น ในช่วงเดือน 6 ตามปฎิทินจันทรคติ (หรือเดือนกรกฎาคมในปัจจุบัน) โดยผู้คนจะวาดภาพลงบนกระดาษสา นำไปติดกับกรอบโคมไฟ แล้วนำไปประดับในบริเวณสวนของวัด แสงจากโคมไฟทำให้เกิดจินตนาการที่สวยงาม งานเทศกาลโระคุกัทสึโดที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดคาโกชิมา และมีผู้คนจากสถานที่ต่างๆ มาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากที่สุดก็คือ
“งานเทศกาลโระคุกัทสึโดของวัดเทรูคูนิจินจะ(照国神社)” ในอำเภอเมืองคาโกชิมา(鹿児島市)

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ