คาโกชิมะ

มีทรัพยากรในท้องถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ อาทิเช่น ธรรมชาติที่งดงามกว้างใหญ่ วัฒนธรรมอาหารมีการพัฒนา แลกเปลี่ยนกันจากต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต บ่อออนเซ็นที่เกิดจากภูเขาไฟ เป็นหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันหลากหลาย มีประวัติศาสตร์ที่สำคัญต่อการปกครองประเทศ ชีวิตประจำวันในคาโกชิมะนั้นได้รับการปกป้องโดยธรรมชาติ และมนุษย์

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE