อาหาร

อาหารหลากหลายชนิด มีรากฐานมาจากท้องถิ่นในแถบนั้น ซึ่งได้รับการปรุงรสอย่างพิถัพิถันด้วยฝีมือของคนในท้องถิ่น
วัฒนธรรมอาหารที่สืบทอดต่อกันมาในดินแดนคาโกชิมะ ได้แทรกซึมเข้าไปอยู่ในชีวิตประจำวันของเรา และได้กลายเป็นสิ่งที่พิเศษสำหรับเรา

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE