ต้นไทรย้อย บนเกาะคาเคโระมะ

ต้นไทรย้อย บนเกาะคาเคโระมะ

ต้นไทรย้อย เป็นไม้ยืนต้นที่ไม่ผลัดใบ เป็นต้นไม้ที่มีสีเขียวตลอดปีในป่าเขตร้อน ต้นไทรย้อยพบมีอยู่มากบนเกาะทางใต้ของจังหวัดคาโกชิมา(鹿児島県) จังหวัดโอคินาวะ(沖縄県) และโดยเฉพาะเกาะคาเคโระมะ(加計呂麻島) ซึ่งมีต้นไทรย้อยขึ้นอยู่มากมาย รากอากาศหรือที่เรียกว่า “คิคอน”(気根) ที่งอกจากกิ่งยาวจรดพื้นจนแทบจะแยกไม่ออกว่าส่วนไหนคือลำต้น ลักษณะของลำต้น กิ่งไม้ และรากอากาศที่เห็นงอกรวมอยู่ด้วยกันมากมายนั้น ทำให้รู้สึกเหมือนดังมีเทพเจ้าสิงสถิตย์อยู่อย่างน่าพิศวง

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ