น้ำตกโอโคโนะ เกาะยาคุชิม่า

น้ำตกโอโคโนะ เกาะยาคุชิม่า

“น้ำตกโอโคโนะ”(大川の滝) เป็นน้ำตกที่ใหญ่ดูมีพลัง มีความสูงถึง 88 เมตร ตัวหน้าผาเป็นหินฮอนเฟลส์ (ホルンフェルス) หรือหินแปรที่ถูกเปลี่ยนแปลงสภาพด้วยอุณหภูมิสูง ตัวน้ำตกมี 2 สายน้ำ หากวันไหนฝนตกปริมาณน้ำมาก สายน้ำทั้งสองก็จะประกบเข้าเป็นหนึ่ง แลดูมหึมา

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE

動画一覧へ