Ẩm thực

Nhiều món ăn có nguồn gốc địa phương được chế biến cẩn thận qua bàn tay của con người. Văn hóa ẩm thực được sinh ra từ mảnh đất Kagoshima đã thấm nhuần vào trong cuộc sống và trở thành một điều vô cùng đặc biệt đối với người dân chúng tôi nơi đây.

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE