ยากุชิมะ

ยากุชิมะ ได้ชื่อว่าเป็นมรดกโลกแห่งแรกของญี่ปุ่น วิถีชีวิต และวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มากมายของเกาะแห่งนี้ ได้รับการสืบทอดต่อกันมายาวนานจากในอดีต

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE