Suối nước nóng

Tỉnh Kagoshima có hơn 2700 suối nước nóng được hình thành từ những ngọn núi lửa là sự ưu ái mà thiên nhiên ban tặng cho nơi đây. Suối nước nóng đã liên kết con người lại với nhau, sản sinh ra cuộc sống . Đó chính là nét thường ngày ở Kagoshima.

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE