Lịch sử

Trước đây Kagoshima từng là cửa ngõ của Châu Á và các nước phương Tây. Lịch sử của Kagoshima đã phát triển phồn vinh đi liền với việc sống chung cùng núi lửa và sự giao lưu các nền văn hoá khác nhau mà cho đến bây giờ vẫn đang hiện diện ngay bên cạnh cuộc sống nơi đây.

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE