Amami và Tokunoshima

Những điệu hát được truyền lại từ xưa tại mỗi nơi trên đảo là những câu chuyện kể về cuộc sống hàng ngày, là sợi dây kết nối tâm hồn con người nơi đây. Thiên nhiên, ẩm thực, văn hoá đa dạng và phong phú sẽ từ từ thấm vào tâm hồn của mỗi du khách ghé qua nơi đây.

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE