เกาะยาคุชิม่า - แม่น้ำอานโบ

เกาะยาคุชิม่า - แม่น้ำอานโบ

ยอดเขาที่สูงที่สุดของเกาะคิวชู “ยอดเขามิยาโนะอุระ” (宮之浦岳) ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำใสสะอาด ห่างจากต้นน้ำไม่ไกลนัก มีน้ำตกสูงหลายแห่งต่อเนื่องกันเป็นระยะ แม่น้ำอานโบ (安坊川)ไหลผ่านกลางป่าดงดิบที่เขียวชุ่มชื้นตลอดปี

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE