เกาะยาคุชิม่า - น้ำตกโทโลคิ

เกาะยาคุชิม่า - น้ำตกโทโลคิ

น้ำตกที่ตกและไหลตรงลงสู่ทะเลนั้น ในประเทศมีเพียงสองแห่ง น้ำตกโทโลคิ(トローキの滝)
บนเกาะยาคุชิม่า(屋久島)เป็นหนึ่งในสองน้ำตกนั้น เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กสูง 6 เมตร มีภาพของเขาโมคโฉมุ(モッチョム岳)เป็นวิวทิวทัศน์ด้านหลัง น้ำตกไหลสู่ทะเล กลายเป็นทะเลน้ำใสสวยงาม มีน้ำตกเซนบิโร(千尋の滝)น้ำตกขนาดใหญ่อยู่ทางตอนบนของแม่น้ำ

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE