เกาะยาคุชิม่า - หุบเขาโยกโกะ

เกาะยาคุชิม่า - หุบเขาโยกโกะ

หุบเขาโยกโกะ(横河渓谷)หุบเขาลำธารที่เป็นเหมือนดั่งสระน้ำธรรมชาติ อยู่กลางป่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะยาคุชิม่า (屋久島) สายน้ำที่ใสสะอาดไหลผ่านระหว่างโขดก้อนหินแกรนิตก้อนใหญ่ จากยอดเขานากาตะ (永田岳) ลงมา

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE