เกาะยาคุชิม่า - หาดนากาตะอินาคา

เกาะยาคุชิม่า - หาดนากาตะอินาคา

หาดนากาตะอินาคา (永田いなか浜)  หาดทรายที่ดูกว้างใหญ่ ทรายสีเหลืองสวยงาม นั้นเกิดจากการแปรรูปโดยสภาพอากาศของหินแกรนิต บนยอดเขานากาตะ (永田岳) บนเกาะยาคุชิม่า (屋久島) แล้วไหลลงมาตามแม่น้ำนากาตะ (永田川) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมของทุกปี เหล่าเต่าทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิก จะขึ้นมาวางไข่บนหาดทรายแห่งนี้

MAP & SNS

CHANGE LANGUAGE